MIELIEJI, MALONIAI PRAŠOME PALAIKYTI BENDRUOMENĘ SKIRIANT 1,2 PROC. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

 

Prašymą iki liepos 1 d. galima užpildyti internetu atliekant šiuos veiksmus:

 

1. Internete prisijunkite prie VMI deklaravimo sistemos adresu: http://deklaravimas.vmi.lt
2. Atsidariusiame lange pasirinkite savo banką ir prisijunkite.
3. Pasirinkite „VMI deklaracijos – Prisijungti“.
4. Atsidariusiame EDS lange pasitikrinkite savo kontaktinius duomenis ir spauskite „Pildyti formą – Prašymas skirti paramą“.
5. Susiraskite formą pildymui FR0512 v.4 ir spauskite mėlyno gaublio ženkliuką.
6. Atsidariusioje formoje FR0512 v.4 pildykite šiuos laukelius:
• 5 laukelis „Mokestinis laikotarpis“ (pažymėkite 2019 m.);
6S laukelis (jį pažymėkite varnele);
E1 laukelio „Gavėjo tipas“ pirmoje eilutėje pasirinkite skaičių 2 – paramos gavėjas;
E2 laukelyje įrašykite įmonės kodą 191700351;
E4 laukelyje „Mokesčio dalies dydis“ įrašykite skaičius 1.20;
E5 laukelyje yra galimybė 1,2 procento mokestį skirti keleriems metams (bet ne daugiau nei 5 m.).
7. Viršuje, įrankių juostoje, paspauskite raudoną šauktuką „Klaidų tikrinimas“. Jei bus rasta klaidų – ištaisykite.
8. Viršuje, įrankių juostoje, paspauskite žalią varnelę „Pateikti deklaraciją“ ir patvirtinkite.
9. Patvirtinimas jums bus atsiųstas e-paštu.

Pastaba. Nuo 2020 m. paramos gavėjams galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.).
Nuoširdžiai dėkojame už palaikymą!

Auka bažnyčiai

Vlniaus evangelinė bažnyčia
LT767044060001180481
Paskirtis: AUKA

Auka GANYTOJUI

Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija
LT1870440600 07829614
Paskirtis: LAIKRAŠČIUI GANYTOJAS

Paypal

Rugpjūčio mėn. pamaldos

2 d. Pamokslauja past. Andrius Bernotas. Viešpaties Vakarienė
6 d. Malda, patarnauja Elena Kaminskienė
9 d. Pamokslauja Tadas Makčinskas
13 d. Malda, patarnauja Saulius Kalkauskas
16 d. Pamokslauja Osvaldas Nenartavičius
20 d. Malda, patarnauja Gita Živatkauskienė
23 d. Pamokslauja past. Darius Širvys
27 d. Malda, patarnauja Rita Brazaitienė
30 d. Pamokslauja past. Romas Tuominis, Kuršėnų evangelinė bažnyčia

Bažnyčios pamaldos vyksta sekmadieniais nuo 11.00 val. Sekmadieninė malda - 10.15 val.
Maldos ketvirtadieniais 18.30 val. vasarą vyks bažnyčios kavinėje.

 

 

Pamaldos

Šlovinga Dievo tobulybė ir grožis amžinai džiugins šventųjų protus, Dievo meilė taps jiems amžina švente. Atpirktieji neabejotinai džiaugsis ir kitais dalykais – angelais ir vienas kitu, tačiau tai, kuo jie mėgausis angeluose, vienas kitame ar kokiame nors kitame susižavėjimą ir laimę teikiančiame dalyke, bus pats Dievas, regimas visame kame. Džonatanas Edvardsas.

Bažnyčios maldos vyksta

Sekmadieniais 10.15–10.50 val. bažnyčios kavinėje
Ketvirtadieniais 18.30–19.30 val. bažnyčios kavinėje
Darbo dienomis 13.30–14.00 val. bažnyčios raštinėje

Maldos langas

Kenčiate skausmą? Turite poreikių? O gal drauge su bažnyčia norite užtarti artimuosius, mūsų šalį ar pasaulį? Padėkoti Viešpačiui? Spauskite šią nuorodą ir į maldos langą įrašykite savo poreikį ar padėką. Galite rašyti anonimiškai.
Meskite ant Jo savo rūpesčius, nes Jis jumis rūpinasi (1 Pt 5, 7).

Maldos

Grupelė išsiskyrusiems
Liepos ir rugpūčio mėnesį grupelė išsiskyrusiems nevyks.

Tarnavimas vyresnio amžiaus žmonėms
Vasarą šis tarnavimas nevyks.

Laikraštis GANYTOJAS
Pasirodė naujas „Ganytojo“ numeris. Imkite, skaitykite, dalinkitės!

Dėkojame už paramą bažnyčiai ir jos tarnavimams

Auka bažnyčiai
Vlniaus evangelinė bažnyčia
LT767044060001180481
Paskirtis: AUKA

Auka GANYTOJUI
Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija
LT1870440600 07829614
Paskirtis: AUKA LAIKRAŠČIUI GANYTOJAS

Skelbimai

 

 Sekmadieninė mokykla ir tarnystė mažiesiems

* Iki rugpjūčio 22 d. nei SM mokiniams, nei mažyliams iki 4 m. tarnavimai nevyks. Vaikus kviečiame dalyvauti bendrose pamaldose ir raginame skaityti Dievo žodį kartu su tėveliais.
* 3-5 kl. mokinių dėmesiui: sukauptų sekmukų nepameskite – Sekmukų mugė įvyks rudenį.

 Paauglių lyga ir jaunimas

* Grupelės: Dėl jaunimo grupelių vietos ir laiko vasaros metu teiraukitės vadovų.
Jaunimo vadovas Rolandas, tel. 8 614 97571, r.greiciunas@gmail.com.

Jaunimui

Pamaldos vyksta

Bitėnų g. 2C, Vilnius
sekmadieniais 11.00 val.


VEB Facebook
VEB Youtube

Bažnyčios raštinė

Bitėnų g. 2C, Vilnius
Tel. +370 5 2406320
vilnius@evangelija.lt

Vertimai

VEB Vertimai

Pastorius

Darius Širvys
darius@evangelija.lt

Mus rasite

Vieta žemėlapyje maps.lt
Vieta Google Maps

Bendrijos portalas
Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija

2020 © Vilniaus evangelinė bažnyčia Įm.k. 191700351 A/s LT767044060001180481 AB SEB bankas