Spalio mėnesį melskime

 

Jei vis lauki, kol tavo motyvai taps visiškai tyri ir nesavanaudiški, kad imtum ką nors daryti, tu lauksi per amžius…
Timas Kelleris

 

Bendros maldos vyksta:

Sekmadieniais 10.15–10.50 val.
bažnyčios kavinėje
Darbo dienomis 13.30–14.00 val.
bažnyčios raštinėje
Pirmadieniais 18.30–20.00 val.
bažnyčios raštinėje

* kad Dievas savo jėga duotų sustiprėti ir augti visoms Lietuvos evangelinėms bažnyčioms. Jis leidosi per Siriją ir Kilikiją, stiprindamas bažnyčias <…> Taip bažnyčios stiprėjo tikėjimu ir kasdien augo skaičiumi (Apd 15, 41; 16, 5);

* kad būtume ištikimi Kristaus mokiniai mums patikėtose atsakomybėse ir taptume vertais gero liudijimo šeimoje, bažnyčioje, visuomenėje. Tegu kiekvienas laiko mus Kristaus tarnais ir Dievo paslapčių tvarkytojais. O iš tvarkytojų reikalaujama, kad būtų ištikimi (1 Kor 4, 1-2). …Ir štai ten buvo vienas mokinys, vardu Timotiejus <…> Apie jį gerai liudijo Listros ir Ikonijaus broliai (Apd 16, 1-2);

* kad augtų ir stiprėtų visų namų grupelių tarnautojai bei vadovai, Viešpats įkvėptų tikinčiuosius bendrystei ir mokinystei namų grupelėse. Paulius, Kristaus Jėzaus kalinys, ir brolis Timotiejus mūsų mylimajam bendradarbiui Filemonui, mylimai seseriai Apfijai, mūsų bendražygiui Archipui ir tavo namuose esančiai bažnyčiai: malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus! (Fm 1-3);

* kad prisimintume bažnytinės narystės vertę asmeniniam dievotumui ir jos svarbą vietinei bažnyčiai. Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įsakymą (Gal 6, 2).

Spalio mėn. pamaldos

06 d. Pamokslauja past. Darius Širvys
13 d. Pamokslauja past. Darius Širvys
20 d. Pamokslauja past. Giedrius Ažukas
27 d. Pamokslauja past. Andrius Bernotas

Pamaldos

Bažnyčios maldos vyksta

Sekmadieniais 10.15 – 10.50 val.
Darbo dienomis 13.30 – 14.00 val.
Pirmadieniais 18.30 – 20.00 val.
Ketvirtadieniais 18.30 – 19.30 val.

Maldos

Sekmadienio dūzgės – Spalio 20 d.

Laikraštis GANYTOJAS

Jau pasirodė naujas „Ganytojo“ numeris, kurį galite pasiimti sau ir savo artimui prie spaudos stalelių.

Evangelinis Biblijos institutas

II sesija – spalio 19 d.

Skelbimai

Jaunimo pamaldos

Spalio 11 d., penktadienį, 18.00 val. vietoje grupelių vyks Jaunimo pamaldos

Paauglių lyga ir jaunimas

PL vyks spalio 6, 13, 20

Grupelės

Šeštokų-septintokų
spalio 4, 18, 25 d.

Paauglių (8-9 klasės)
spalio 4, 18, 25 d.

Vyresniųjų paauglių (dešimtokų)
spalio 4, 18, 25 d.

Gimnazistų (11-12 klasių)
spalio 4, 18, 25 d.

Studentų I ir II gr.
spalio 4, 18, 25 d.

Jaunimui

Pamaldos vyksta

Bitėnų g. 2C, Vilnius
sekmadieniais 11.00 val.

Bažnyčios raštinė

Bitėnų g. 2C, Vilnius
Tel. +370 5 2406320
vilnius@evangelija.lt

Pastorius

Darius Širvys
darius@evangelija.lt

Mus rasite

Vieta žemėlapyje maps.lt
Vieta Google Maps
Facebook'e

Bendrijos portalas
Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija

2019 © Vilniaus evangelinė bažnyčia Įm.k. 191700351 A/s LT767044060001180481 AB SEB bankas