Balandžio mėnesį melskime

 

Štai kokią galima padaryti išvadą: pirmiausia, ko mums reikia – tai susitelkimas. Jei mes visi ir žūsime nuo atominės bombos, tai tegu prieš tai bombai nukrintant, mes būsime užsiėmę protingais ir mūsų žmogiškumui derančiais dalykais – malda, darbu, mokymu, skaitymu, muzikos klausymu, vaikų maudymu, teniso žaidimu, bendravimu su draugais, strėlyčių mėtymu į taikinį – bet netapsime išgąsdinta avių banda, vien tik ir galvojančia apie bombas. Bombos gali nužudyti mūsų kūnus (mikrobas gali padaryti tą patį), bet jos negali užvaldyti mūsų protų.

C. S. Lewis, „Apie gyvenimą atominiame amžiuje“ (1948).

 

Bendros maldos vyksta:

Sekmadieniais 10.15–10.50 val.
Bažnyčios kavinėje
Darbo dienomis 13.30–14.00 val.
Bažnyčios raštinėje
Pirmadieniais 18.30–20.00 val.
Bažnyčios raštinėje
Ketvirtadieniais 18.30–19.30 val.
Didžiojoje salėje

* kad nors ir būdami atskirti aplinkybių (karantino) kaip viena susitelkusi šeima švęstume Velykas! Pasakykite visiems izraelitams, kad šito mėnesio dešimtąją dieną jie paimtų po avinėlį savo tėvų namams, po vieną avinėlį kiekvienai šeimai. O jei šeima per maža avinėlį suvalgyti, tepaima kartu su savo artimiausiu kaimynu, kad sudarytų tiek asmenų, kiek gali suvalgyti avinėlį (Iš 12, 3-4);

* kad epidemiologinės negandos šešėlyje kuo daugiau žmonių atgailautų dėl savo nuodėmių, atsiverstų ir būtų išgelbėti Viešpaties Jėzaus malone. Jo krauju patepkite abi durų staktas ir skersinį tų namų, kuriuose valgysite avinėlį. <…> Pamatęs kraują, aplenksiu jus, kad Egipto šalies bausmė nepaliestų jūsų (Iš 12, 7. 13b);

* kad šios žemės Kūrėjas ir Palaikytojas, mūsų ir visos kūrinijos Atpirkėjas Dievas sudraustų kenkėją ir išgydytų mūsų žemę. Jei nebus lietaus arba jei leisiu skėriams naikinti krašto augalus, arba siųsiu marą savo tautai ir jei mano tauta, kuri vadinasi mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir atsisakys savo blogų kelių, Aš išgirsiu danguje, atleisiu jos nuodėmes ir išgydysiu jų žemę (2 Krn 7, 13-14);

* kad šiuo nelengvu ir neramiu laiku krikščionys ir geros valios žmonės telktųsi kovai su pandemija, ištikimai atliktų savo pareigas, būtų išmintingi ir tvirti dvasia. Todėl, mano mylimieji broliai, būkite tvirti, nepajudinami, visada gausūs Viešpaties darbais, žinodami, kad jūsų triūsas ne veltui Viešpatyje (1 Kor 15, 58).

Balandžio mėn. pamaldos

05 d. Pamokslauja past. Darius Širvys
10 d. Didysis Penktadienis.
Malda namuose
12 d. Pamokslauja past. Darius Širvys
19 d. Pamokslauja past. Ramūnas Jukna
26 d. Pamokslauja past. Andrius Bernotas

Pamaldos

Vienykimės maldose, užtarkime bažnyčią ir mūsų šalį, pasitikėkime Viešpačiu. Juk, mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gera, būtent Jo tikslu pašauktiesiems (Rom 8, 28).

Bažnyčios maldos vyksta

Sekmadieniais 10.15 – 10.50 val.
Darbo dienomis 13.30 – 14.00 val.
Pirmadieniais 18.30 – 20.00 val.
Ketvirtadieniais 18.30 – 19.30 val.

Maldos

Dėkojame visiems, kurie mus remiate 1,2%

Jūs galite paremti mūsų bažnyčią, gimnaziją arba leidyklą.

Vilniaus evangelinė bažnyčia
Adresas – Vilnius, Bitėnų g. 2 C Juridinio asmens kodas – 191700351

Viešoji įstaiga leidykla „Ganytojas“
Adresas – Vilnius, Bitėnų g. 2 C Juridinio asmens kodas – 122382322

Vilniaus krikščionių gimnazija
Adresas – Vilnius, Bitėnų g. 2 C Juridinio asmens kodas – 191709877

Bažnyčios knygyno informacija

Bažnyčios leidyklos ir kitas knygas galite įsigyti internetu:
https://elknygynas.lt/
http://www.reformatuknygos.lt
https://www.km.lt/

Skelbimai

Auka bažnyčiai

Vlniaus evangelinė bažnyčia
LT767044060001180481
Paskirtis: AUKA

Auka GANYTOJUI

Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija
LT1870440600 07829614
Paskirtis: LAIKRAŠČIUI GANYTOJAS

Dėl taikomų koronaviruso prevencijos priemonių tarnavimas vaikams ir paaugliams Vilniaus evangelinėje bažnyčioje laikinai nevyks, taip pat nevyks jaunimo pamaldos. Informacijos apie (balandžio mėn.) grupeles paaugliai ir jaunuoliai turėtų teirautis savo vadovų.

Jaunimui

Pamaldos vyksta

Bitėnų g. 2C, Vilnius
sekmadieniais 11.00 val.

Bažnyčios raštinė

Bitėnų g. 2C, Vilnius
Tel. +370 5 2406320
vilnius@evangelija.lt

Pastorius

Darius Širvys
darius@evangelija.lt

Mus rasite

Vieta žemėlapyje maps.lt
Vieta Google Maps

Bendrijos portalas
Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija

2019 © Vilniaus evangelinė bažnyčia Įm.k. 191700351 A/s LT767044060001180481 AB SEB bankas