Maldos langas

Kenčiate skausmą? Turite poreikių? O gal drauge su bažnyčia norite užtarti artimuosius, mūsų šalį ar pasaulį? Padėkoti Viešpačiui?

Į maldos langą įrašykite savo poreikį ar padėką. Galite rašyti anonimiškai (nurodyti el. paštą nebūtina).

Meskite ant Jo savo rūpesčius, nes Jis jumis rūpinasi
(1 Pt 5, 7).

11 + 12 =

Sausio mėnesį melskime

Bendros maldos vyksta:

Sekmadieniais 10.15 – 10.50 val. bažnyčios kavinėje
Ketvirtadieniais 18.30 – 19.30 val. didžiojoje salėje
Darbo dienomis 13.30 – 14.00 val. bažnyčios raštinėje

Karantino metu (iki 2021 m. vasario 1 d.) maldos ketvirtadieniais 18.30 val. vyks Zoom platformoje, ID: 832 6796 4419, slaptažodis: 382812. Sekmadienio rytinės maldos (nuo 10.15 val.) vyks Zoom platformoje, ID: 817 3297 9182, slaptažodis: 207016.

Visa, kas pasaulyje regima, nerodo nei visiško dievybės nebuvimo, nei jos akivaizdumo, bet rodo besislepiančio Dievo esatį. Viskas tuo paženklinta. Blezas Paskalis


 

* Kad Dievas teiktų Jo pažinimo malonę – kiekvienam asmeniškai bei visai mūsų bendruomenei. Tikrai Tu esi Dievas, kuris slepiesi, Izraelio Dieve gelbėtojau (Iz 45, 15); Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus nori apreikšti (Mt 11, 27). 

* Kad Dievas mokytų melstis slaptoje – ieškant Jo valios ir dovanų. Kai meldiesi, eik į savo kambarėlį ir, užsirakinęs duris, melskis savo Tėvui, kuris yra slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins viešai (Mt 6, 6); Viešpatie, išgirsk mano žodžius, suprask mano apmąstymus (Ps 5, 1).

* Kad Dievas duotų geriau pažinti savo žodį – Šventąjį Raštą. Atgaivink mane dėl savo malonės! Aš laikysiuosi Tavo burnos liudijimų. Viešpatie, Tavo žodis amžinai įtvirtintas danguje (Ps 119, 88-89); Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbu, yra dvasia ir gyvenimas (Jn 6, 63).

* Kad Dievas leistųsi pažįstamas per vietinę bendruomenę – šventųjų bendravimą. Iš Jo visas kūnas, suderintas ir stipriai sujungtas įvairių raiščių, pagal savo saiką veikiant kiekvienai daliai, auga, kad ugdytų save meilėje (Ef 4, 16); Viešpatie, dangūs giria Tavo stebuklus, Tavo ištikimybę – šventųjų susirinkimas (Ps 89, 5).

 

                                 

 

                          

Sausio mėn. pamaldos

3 d. Pamokslauja past. Darius Širvys, (Gal 3, 1-6)
7 d. Malda, patarnauja Saulius Kalkauskas
10 d. Pamokslauja Tadas Makčinskas (Gal 3, 6-9)
14 d. Malda, patarnauja Stasys Pancekauskas
17 d. Pamokslauja past. Andrius Bernotas (Gal 3, 10-14)
21 d. Bendrijos malda už krikščionių vienybę
24 d. Pamokslauja Darius Širvys (Gal 3, 15-18)
28 d. Malda, patarnauja Geda Žyvatkauskaitė
31 d. Pamokslauja Steponas Davidavičius, (Gal 3, 19-22)

 

Karantino metu (iki 2021 m. vasario 1 d.) maldos ketvirtadieniais 18.30 val. vyksta Zoom platformoje, ID: 832 6796 4419, slaptažodis: 382812. Sekmadienio rytinės maldos (nuo 10.15 val.) vyksta Zoom platformoje,
ID: 817 3297 9182, slaptažodis: 207016.

 

Pamaldos

Visa, kas pasaulyje regima, nerodo nei visiško dievybės nebuvimo, nei jos akivaizdumo, bet rodo besislepiančio Dievo esatį. Viskas tuo paženklinta. Blezas Paskalis

Bažnyčios maldos vyksta

Sekmadieniais 10.15–10.50 val. bažnyčios kavinėje
Ketvirtadieniais 18.30–19.30 val. didžiojoje salėje
Darbo dienomis 13.30–14.00 val. bažnyčios raštinėje
Karantino metu (iki 2021 m. vasario 1 d.) maldos ketvirtadieniais 18.30 val. vyks Zoom platformoje, ID: 832 6796 4419, slaptažodis: 382812. Sekmadienio rytinės maldos (nuo 10.15 val.) vyks Zoom platformoje,
ID: 817 3297 9182, slaptažodis: 207016.

Maldos langas

Kenčiate skausmą? Turite poreikių? O gal drauge su bažnyčia norite užtarti artimuosius, mūsų šalį ar pasaulį? Padėkoti Viešpačiui? Spauskite šią nuorodą ir į maldos langą įrašykite savo poreikį ar padėką. Galite rašyti anonimiškai.
Meskite ant Jo savo rūpesčius, nes Jis jumis rūpinasi (1 Pt 5, 7).

Maldos

Nauja knyga
Gruodžio mėn. pasirodė nauja leidyklos Ganytojas knyga – „Karaliaus Saliamono patarlės“.

Puikūs filmai
Kviečiame drauge su artimaisiais pasižiūrėti trumpametražį filmą „Piemuo“ su lietuviškais subtitrais.
Taip pat kviečiame peržiūrėti ir naujo serialo „Išrinktieji“ pirmąjį sezoną, kurio klipuką su informacija rasite filmo „Piemuo“ pabaigoje.

Namų grupelės
Bažnyčios namų grupelės vyksta Zoom platformoje arba pagal susitarimą. Teiraukitės grupelių vadovų arba bažnyčios administracijos..

Dėkojame už paramą bažnyčiai

Auka bažnyčiai
Vlniaus evangelinė bažnyčia
LT767044060001180481
Paskirtis: AUKA

Auka GANYTOJUI
Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija
LT1870440600 07829614
Paskirtis: AUKA LAIKRAŠČIUI GANYTOJAS

 

 

Skelbimai

Sekmadieninė mokykla ir tarnystė mažiesiems

* Sugriežtinus kovos su koronavirusu priemones, tarnavimas vaikams laikinai nevyks.
* Kiekvieną sekmadienį vaikus kviečia virtualioji sekmadieninė mokykla. Naujus ir visus ankstesnius filmukus bei užduotelės rasite skiltyje VAIKAMS.
* Kviečiame prisijungti prie tarnaujančių vaikams gretų!  Jordana, tel. 8 618 89890,  jordana@evangelija.lt.

 Paauglių lyga ir jaunimas

* Paauglių lyga. Sausio mėnesį Paauglių lygos bažnyčioje nebus.

* Grupelės: Grupeles planuojame daryti sausio 8, 15, 22 ir 29 d.  per Zoom programą. Tikslesnės informacijos teiraukitės grupelių vadovų. Kilus neaiškumams kreipkitės į jaunimo vadovą Rolandą tel. 8 614 97571, r.greiciunas@gmail.com.

 

Jaunimui

Pamaldos vyksta

Bitėnų g. 2C, Vilnius
sekmadieniais 11.00 val.


VEB Facebook
VEB Youtube

Bažnyčios raštinė

Bitėnų g. 2C, Vilnius
Tel. +370 5 2406320
vilnius@evangelija.lt

Vertimai

VEB Vertimai

Pastorius

Darius Širvys
darius@evangelija.lt

Mus rasite

Vieta žemėlapyje maps.lt
Vieta Google Maps

Bendrijos portalas
Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija

2020 © Vilniaus evangelinė bažnyčia Įm.k. 191700351 A/s LT767044060001180481 AB SEB bankas