Sausio mėnesį melskime

 

Tai, ką pasaulis laiko didybe ir galia, tikras tikintysis laiko trumpalaikiu pasirodymu. Vienintelis kitas biblinis vaizdinys, silpnumą vaizduojantis dar taikliau ir dramatiškiau nei bejėgis kūdikis, yra sulaužytas Žmogaus Sūnaus kūnas Jam mirštant ant kryžiaus.
Leiskime Dievui keisti mus, mūsų mąstyseną, kad pradėtume pastebėti jėgą ten, kur ją mato Dievas, o ne ten, kur nukreiptos pasaulio akys.


Dennis F. Kinlaw

 

Bendros maldos vyksta:

Sekmadieniais 10.15–10.50 val.
Bažnyčios kavinėje
Darbo dienomis 13.30–14.00 val.
Bažnyčios raštinėje
Pirmadieniais 18.30–20.00 val.
Bažnyčios raštinėje
Ketvirtadieniais 18.30–19.30 val.
Didžiojoje salėje

* kad Viešpats dar aiškiau atskleistų savo Gerosios Naujienos prasmę ir jėgą. Gelmė šaukia gelmę, vandeniui triukšmingai krintant; Tavo bangos ir vilnys per mane liejasi. Dieną apreikš Viešpats savo malonę. Naktį giedosiu Jam, savo Dievui, kuris teikia man gyvybę (Ps 42, 7-8);

* kad Dievas šiais metais laimintų, stiprintų ir gausintų savo bažnyčią mūsų tautoje. Viešpats telaimina ir tesaugoja tave. Viešpats teparodo tau savo veidą ir tebūna tau maloningas. Viešpats teatgręžia savo veidą į tave į tave ir tesuteikia tau ramybę (Sk 6, 24-25);

* kad mūsų širdys būtų pašvęstos vieninteliam tikrajam Dievui be pasidalinimo ir vyliaus. …Mes visi buvome paklydę kaip avys, kiekvienas ėjome savo keliu. Bet Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus (Iz 53, 6);

* kad broliai ir sesės gyventų Šventosios Dvasios bendrystėje. Kaip gera ir malonu, kai broliai vienybėje gyvena! Tai yra lyg brangus aliejus ant galvos, varvantis per Aarono barzdą ant jo drabužių apykaklės. Tai lyg Hermono rasa, krintanti ant Siono kalnų! Tenai palaiminimą ir gyvenimą amžiną Viešpats teikia! (Ps 133).

Sausio mėn. pamaldos

05 d. Pamokslauja past. Darius Širvys
12 d. Pamokslauja past. Darius Šulskis
19 d. Pamokslauja past. Darius Širvys
26 d. Pamokslauja Stasys Pancekauskas

Pamaldos

Malda už krikščionių vienybę

Sausio 23 d., ketvirtadienį, 18.30 val., bažnyčioje vyks malda už krikščionių vienybę. Maloniai kviečiame!

Bažnyčios maldos vyksta

Sekmadieniais 10.15 – 10.50 val.
Darbo dienomis 13.30 – 14.00 val.
Pirmadieniais 18.30 – 20.00 val.
Ketvirtadieniais 18.30 – 19.30 val.

Maldos

Mažųjų vaikų tarnavimas
ir Sekmadieninė mokykla (SM)

Sekmadieniais vaikams nuo 1 iki 3 metų tarnaujama Mažojoje salėje.
Vaikams nuo 4 m. iki 5 kl. vyksta Sekmadieninės mokyklos pamokos.

Sekmadienio dūzgės

Sausio 12 d.

Skelbimai

Paauglių lyga ir jaunimas

PL vyks sausio 5, 12, 26.

Grupelės

Šeštokų-septintokų
sausio 3, 10, 17, 24, 31 d.

Paauglių (8-9 klasės)
sausio 3, 10, 17, 24, 31 d.

Vyresniųjų paauglių (dešimtokų)
sausio 3, 10, 17, 24, 31 d.

Gimnazistų (11-12 klasių)
sausio 3, 10, 17, 24, 31 d.

Studentų I ir II gr.
sausio 3, 10, 17, 24, 31 d.

Jaunimui

Pamaldos vyksta

Bitėnų g. 2C, Vilnius
sekmadieniais 11.00 val.

Bažnyčios raštinė

Bitėnų g. 2C, Vilnius
Tel. +370 5 2406320
vilnius@evangelija.lt

Pastorius

Darius Širvys
darius@evangelija.lt

Mus rasite

Vieta žemėlapyje maps.lt
Vieta Google Maps
Facebook'e

Bendrijos portalas
Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija

2019 © Vilniaus evangelinė bažnyčia Įm.k. 191700351 A/s LT767044060001180481 AB SEB bankas