Maldos langas

Kenčiate skausmą? Turite poreikių? O gal drauge su bažnyčia norite užtarti artimuosius, mūsų šalį ar pasaulį? Padėkoti Viešpačiui?

Į maldos langą įrašykite savo poreikį ar padėką. Galite rašyti anonimiškai (nurodyti el. paštą nebūtina).

Meskite ant Jo savo rūpesčius, nes Jis jumis rūpinasi
(1 Pt 5, 7).

1 + 2 =

Lapkričio mėnesį melskime

Bendros maldos vyksta:

Sekmadieniais 10.15 – 10.50 val. bažnyčios kavinėje
Ketvirtadieniais 18.30 – 19.30 val. didžiojoje salėje
Darbo dienomis 13.30 – 14.00 val. bažnyčios raštinėje

 

Evangelija yra naujiena apie tai, ką Jėzus Kristus padarė, kad sutaikytų mus su Dievu <…> (Ji) nėra kažkas, ką mes padarėme, bet tai, kas buvo padaryta dėl mūsų. Tačiau vis tik Evangelijos pasekmė – visiškai naujas gyvenimo būdas. Timas Kelleris


 

* Kad aiškiau pamatytume Gerosios Naujienos esmę – kaip per Jėzų Kristų buvome išgelbėti nuo mirtino pavojaus. Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas netiki Sūnumi – gyvenimo nematys: ant jo pasilieka Dievo rūstybė (Jn 3, 36). „Ir štai Dievas tau dovanoja visus, plaukiančius su tavimi“ (Apd 27, 24b).

* Kad Dievas teiktų savo nuostabią malonę bažnyčiai – gausintų ją, mokytų ir gydytų. Po šito įvykio ir kiti salos gyventojai, turėję ligų, ėjo pas Paulių ir buvo pagydomi (Apd 28, 9). Jis išgelbėjo mus ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo, Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu (Tit 3, 5).

* Kad ištvermingai siektume užsibrėžtų misijos tikslų, būtume ištikimi ir ištvermingi tarnystėje. Paulius gyveno savo išsinuomotame name ištisus dvejus metus ir priiminėdavo visus, kurie pas jį ateidavo. Jis skelbė Dievo karalystę ir labai drąsiai, netrukdomas mokė apie Viešpatį Jėzų Kristų   (Apd 28, 30-31).                                  

 

                          

Lapkričio mėn. pamaldos

1 d. Pamokslauja past. Darius Širvys. Viešpaties Vakarienė
5 d. Malda, patarnauja Elena Kaminskienė
8 d. Pamokslauja Kauno evangelinės bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius
12 d. Malda, patarnauja past. Darius Širvys
15 d. Pamokslauja Gintautas Miežonis
19 d. Malda, patarnauja jaunimas
22 d. Pamokslauja past. Darius Širvys
26 d. Garbinimo vakaras, patarnauja ir gieda Rasa Brazaitienė
29 d. Pamokslauja Tomas Dičius

Bažnyčios pamaldos vyksta sekmadieniais nuo 11.00 val. Sekmadieninė malda - 10.15 val.
Ketvirtadieniais 18.30 val. vyksta bendra bažnyčios malda.

 

Pamaldos

Evangelija yra naujiena apie tai, ką Jėzus Kristus padarė, kad sutaikytų mus su Dievu <…> (Ji) nėra kažkas, ką mes padarėme, bet tai, kas buvo padaryta dėl mūsų. Tačiau vis tik Evangelijos pasekmė – visiškai naujas gyvenimo būdas. Timas Kelleris

Bažnyčios maldos vyksta

Sekmadieniais 10.15–10.50 val. bažnyčios kavinėje
Ketvirtadieniais 18.30–19.30 val. didžiojoje salėje
Darbo dienomis 13.30–14.00 val. bažnyčios raštinėje

Maldos langas

Kenčiate skausmą? Turite poreikių? O gal drauge su bažnyčia norite užtarti artimuosius, mūsų šalį ar pasaulį? Padėkoti Viešpačiui? Spauskite šią nuorodą ir į maldos langą įrašykite savo poreikį ar padėką. Galite rašyti anonimiškai.
Meskite ant Jo savo rūpesčius, nes Jis jumis rūpinasi (1 Pt 5, 7).

Maldos

Grupelė išsiskyrusiems
Dėl šios grupelės susitikimo kreipkitės į Ritą Ankštutienę tel. 8 670 71118.

Tarnavimas vyresnio amžiaus žmonėms
Šis tarnavimas dėl COVID-19 rizikos nevyks iki atskiro pranešimo.

Laikraštis GANYTOJAS
Rugsėjo 27 d. pasirodė naujas „Ganytojo“ numeris. Imkite, skaitykite, dalinkitės!

Dėkojame už paramą bažnyčiai

Auka bažnyčiai
Vlniaus evangelinė bažnyčia
LT767044060001180481
Paskirtis: AUKA

Auka GANYTOJUI
Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija
LT1870440600 07829614
Paskirtis: AUKA LAIKRAŠČIUI GANYTOJAS

 

 

Skelbimai

Sekmadieninė mokykla ir tarnystė mažiesiems

* Sugriežtinus kovos su koronavirusu priemones, tarnavimas vaikams laikinai nevyks. Vaikus kviečiame dalyvauti pamaldose kartu su tėvais.
*
Virtualioji sekmadieninė mokykla įsibėgėja. Nuo šiol vaikų kiekvieną sekmadienį laukia ne tik filmukas Biblijos tema, bet ir smagios užduotėlės: kryžiažodžiai, dėlionės, spalvinimo darbeliai. Už išspręstas ir el. paštu sekmadienine@gmail.com atsiųstas kiekvienos pamokos užduotis vilniečių laukia VIRTUALŪS SEKMUKAI, o kitų vaikų - prizai.
Be to, visas akstesnes pamokėles rasite evangelija.lt skiltyje VAIKAMS.
* Kviečiame prisijungti prie tarnaujančių vaikams gretų!  Jordana, tel. 8 618 89890,  jordana@evangelija.lt.

 Paauglių lyga ir jaunimas

* Paauglių lyga. Planuojama, kad PL vyks lapkričio 8, 15, 22 d. paaugliams nuo 12 iki 15 m., jeigu dėl prastėjančios COVID-19 situacijos nebus nutraukti susirinkimai. Lapkričio 1 d. ir 29 d. paauglius kviečiame dalyvauti bendrame susirinkime.

* Grupelės: Grupeles planuojame daryti lapkričio 6, 13, 20, 27 d.  per Zoom programą. Tikslesnės informacijos teiraukitės grupelių vadovų. Kilus neaiškumams kreipkitės į jaunimo vadovą Rolandą tel. 8 614 97571, r.greiciunas@gmail.com .

* Jaunimo malda. Lapkričio 19 d., ketvirtadienį, 18.30 val. Didžiojoje salėje vyks Jaunimo malda. Kviečiame jaunuolius!

Jaunimui

Pamaldos vyksta

Bitėnų g. 2C, Vilnius
sekmadieniais 11.00 val.


VEB Facebook
VEB Youtube

Bažnyčios raštinė

Bitėnų g. 2C, Vilnius
Tel. +370 5 2406320
vilnius@evangelija.lt

Vertimai

VEB Vertimai

Pastorius

Darius Širvys
darius@evangelija.lt

Mus rasite

Vieta žemėlapyje maps.lt
Vieta Google Maps

Bendrijos portalas
Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija

2020 © Vilniaus evangelinė bažnyčia Įm.k. 191700351 A/s LT767044060001180481 AB SEB bankas