Maldos langas

 

Kenčiate skausmą? Turite poreikių? O gal drauge su bažnyčia norite užtarti artimuosius, mūsų šalį ar pasaulį? Padėkoti Viešpačiui?

Į maldos langą įrašykite savo poreikį ar padėką. Galite rašyti anonimiškai (nurodyti el. paštą nebūtina).

Meskite ant Jo savo rūpesčius, nes Jis jumis rūpinasi
(1 Pt 5, 7).

14 + 10 =

Rugsėjo mėn. melskime

Bendros maldos vyksta:

* Sekmadieniais 10.15–10.50 val. bažnyčios kavinėje
* Trečiadieniais 18.30–20.00 val. bažnyčios raštinėje
* Ketvirtadieniais 18.30–19.30 val. Didžiojoje salėje (liepos-rugpjūčio mėn. bažnyčios kavinėje)
* Darbo dienomis 13.30–14.00 val. bažnyčios raštinėje
* Kasdien 21.00–21.10 val. per Vilniaus evangelinės bažnyčios FB paskyrą meldžiamės už Ukrainą ir Lietuvos evangelines bendruomenes.

O koks gyvas, veiksmingas, aktyvus ir galingas yra šis tikėjimas! Neįmanoma jam be paliovos nedaryti gerų dalykų. Jis neklausia, ar reikia daryti gerus darbus, bet dar prieš paklausiant, jau yra juos atlikęs ir nuolatos juos daro. O kas tokių darbų nedaro, tas yra netikintis. Jis tik apgraibomis ieško tikėjimo ir gerų darbų, bet taip ir nežino, kas yra tas tikėjimas ir kas yra tie geri darbai, nors kalba ir kalba daug žodžių apie tikėjimą ir gerus darbus. Martynas Liuteris
.

 

 

* Kad mūsų tikėjimas būtų gyvas ir paveikus kiekvieną dieną įvairiose gyvenimo situacijose. Bet kažkas pasakys: „Tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus“. Parodyk man savo tikėjimą be darbų, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą (Jok 2, 18).
* Kad nesipuikuotume žiniomis, patirtimi ir nelaikytume savęs išmintingais, bet būtume uolūs nuolat pažinti, mokytis ir paklusti. Kas tarp jūsų išmintingas ir sumanus? Teparodo geru elgesiu savo darbus  su išminties romumu (Jok 3, 13).
* Kad mokslo metai ganytojams ir tarnautojams, mokytojams ir moksleiviams, studentams ir dėstytojams taptų tikėjimo brandos mokykla. Bet kas įsižiūri į tobuląjį laisvės įstatymą ir jo laikosi, kas tampa nebe klausytojas užuomarša, be darbo vykdytojas, tas bus palaimintas tai darydamas (Jok 1, 25).

3 d., sekmadienį – pamokslauja past. Darius Širvys (Jok 3, 1-12)
7 d., ketvirtadienį – Garbinimo vakaras, patarnauja ir gieda Rita Brazaitienė
10 d., sekmadienį – pamokslauja past. Darius Širvys (Jok 3, 13-18)
14 d., ketvirtadienį – malda, patarnauja Algirdas Šamšinas
17 d., sekmadienį – pamokslauja past. Gabrielius Lukošius, Kauno evangelinė bažnyčia (Jok 4, 1-12)
21 d., ketvirtadienį – malda, patarnauja jaunimas
24 d., sekmadienį – pamokslauja past. Andrius Bernotas (Jok 4, 13-17)
28 d., ketvirtadienį – malda, patarnauja past. Darius Širvys

Pamaldos

O koks gyvas, veiksmingas, aktyvus ir galingas yra šis tikėjimas! Neįmanoma jam be paliovos nedaryti gerų dalykų. Jis neklausia, ar reikia daryti gerus darbus, bet dar prieš paklausiant, jau yra juos atlikęs ir nuolatos juos daro. O kas tokių darbų nedaro, tas yra netikintis. Jis tik apgraibomis ieško tikėjimo ir gerų darbų, bet taip ir nežino, kas yra tas tikėjimas ir kas yra tie geri darbai, nors kalba ir kalba daug žodžių apie tikėjimą ir gerus darbus. Martynas Liuteris

MELSKIMĖS DRAUGE
* Sekmadieniais 10.15–10.50 val. bažnyčios kavinėje
* Trečiadieniais 18.30–20.00 val. bažnyčios raštinėje
* Ketvirtadieniais 18.30–19.30 val. didžiojoje salėje
* Darbo dienomis 13.30–14.00 val. bažnyčios raštinėje
* Kasdien 21.00–21.10 val. per Vilniaus evangelinės bažnyčios FB paskyrą meldžiamės už Ukrainą ir Lietuvos evangelines bendruomenes.

 

Maldos

EVANGELINIS BIBLIJOS INSTITUTAS (EBI)
Tarnystės mokykla. Biblinių pagrindų kursas evangelinių bažnyčių tarnautojams. 2023 m. rudens semestro studijų dalykas:
Biblinio konsultavimo pagrindai II (dėst. Darius Širvys).
Kiti EBI dėstomi dalykai:
Istorinių tikėjimo išpažinimų įvadas (dėst. Holger Lahayne)
Skaitome Apreiškimo knygą (dėst. Romualdas Babarskas).
I sesija – rugsėjo 16 d.
Visa informacija – www.ebinstitutas.lt arba rašykite: [email protected].

LAIKRAŠTIS GANYTOJAS
Rugsėjo 24 d. pasirodys naujas „Ganytojo“ numeris. Kviečiame jį pasiimti bažnyčioje ir dalintis.

KVIEČIAME Į GRUPELES!
Tujų g. (Viršuliškės). Galina, tel. 8 601 30825
Karaliaučiaus g. (Pilaitė). Pirmadieniais 11 val. Nijolė, tel. 8 601 09079
Moterų grupelė (Pilaitė). Dėl susitikimo laiko teiraukitės tel. 8 670 71118

Skelbimai

Mažųjų vaikų tarnavimas ir sekmadieninė mokykla
Sekmadieniais vaikams nuo 1 iki 4 metų tarnaujama Mažojoje salėje.
Rugsėjo 3 d. bažnyčioje melsimės už moksleivius, o po maldos bus tarnaujama vaikams iki 5 klasės imtinai.
 Į Sekmadieninę mokyklą (SM) priimami vaikai nuo 5 m. iki 5 kl.
Anketų ir smulkesnės informacijos ieškokite skelbimų lentoje.
SM atidarymo šventė planuojama rugsėjo 24 d. Mažojoje salėje pamaldų metu.
Ketvirtadieniais vaikams nebus tarnaujama.
Kviečiame prisijungti prie tarnaujančių vaikams!
Vaikų tarnavimo vadovė Jordana, t. 861889890, [email protected]

Paaugliai ir jaunimas
Paauglių lyga (PL). Paauglių lygos atidarymas – rugsėjo 3 dieną.  PL vyks rugsėjo 10, 17, 24 dienomis. Kviečiame visus jaunuolius nuo 6 iki 9 klasės. 
Grupelės. Rugsėjo 15, 22, 29 d. Dėl tikslesnės info (vieta ir valanda) teirautis grupelių vadovų.
Jaunimo pamaldos drauge su LKSB vyks rugsėjo 8 d., penktadienį, 18 val.  
Jaunimo malda – rugsėjo 21 d. 18.30 val.
Jaunimo tarnavimo vadovas Rolandas – tel. 8 614 97571.

 

 

 

 

Jaunimui

Pamaldos vyksta

Bitėnų g. 2C, Vilnius
sekmadieniais 11.00 val.


VEB Facebook
VEB Youtube

Bažnyčios raštinė

Bitėnų g. 2C, Vilnius
Tel. +370 5 2406320
[email protected]

Vertimai

VEB Vertimai

Pastorius

Darius Širvys
[email protected]

Mus rasite

Vieta žemėlapyje maps.lt
Vieta Google Maps

Bendrijos portalas
Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija

2021 © Vilniaus evangelinė bažnyčia Įm.k. 191700351 A/s LT767044060001180481 AB SEB bankas